ATLAS NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PLEMEN DRŮBEŽE A KRÁLÍKŮ V ČR        Projekt vznikl z podpory FRVŠ 8/B4d/2013
Plemena králíků

V této sekci je uvedeno dělení plemen králíků, např. dle užitkovosti nebo podle hmotnosti a délky srsti. Oproti původně plánovaným 26 plemenům králíků uvádíme všechna plemena dle Vzorníku plemen králíků od Ing. Zadiny z roku 2003 (69 plemen), který se i v současné době využívá při posuzování králíků. U každého plemene je uvedena titulní fotografie (příp. další fotografie daného plemene či rázu v této sekci nebo sekci jiné), videosekvence daného plemene (postupně bude u všech uvedených plemen či barevných rázů) a standard plemene ve formátu pdf, který je uveden ve Vzorníku plemen králíků (Zadina, 2003). Posluchači tak mají k dispozici úplný popis daného plemene.


Plemenem rozumíme skupinu zvířat stejného fylogonetického původu, která mají stejné plemenné znaky a užitkové vlastnosti.

Stejně jako u všech ostatních druhů hospodářských či domácích zvířat, i u králíka domácího se setkáváme s velkým počtem vyšlechtěných plemen. Králík domácí je monofyletický, tzn. že na jeho vzniku se v rámci fylogeneze podílel pouze jeden předek - a to králík divoký (též králík evropský, Oryctolagus cuniculus).

Rozdělení plemen králíků

Plemena králíků je možné rozdělit podle různých hledisek, např. podle tělesného rámce, podle užitkovosti, podle struktury srsti nebo podle teritoriálního rozšíření, tzn. podle toho, kde bylo dané plemeno vyšlechtěno.

Příkladem je dělení plemen králíků dle užitkovosti na:

 • masná (např. činčila velká, novozélandský bílý, kalifornský, velký světlý stříbřitý)
 • vlnařská (např. angora)
 • kožešinová (např. kastorex, rexy, saténový)
 • kombinovaná (např. vídeňský)
 • sportovní či zakrslá (např. zakrslý beran, hermelín)
Nejčastěji se však plemena rozdělují podle hmotnosti a délky srsti na:

Plemena velká

 1. Belgický obr (BO)
 2. Belgický obr albín (BOA)
 3. Německý obrovitý strakáč (NoS)
 4. Francouzský beran (FB)
 5. Moravský modrý (Mm)

Plemena střední

 1. Anglický beran (AB)
 2. Míšeňský beran (MB)
 3. Francouzský stříbřitý (Fs)
 4. Velký světlý stříbřitý (Vss)
 5. Německý velký stříbřitý (Nvs)
 6. Činčila velká (Čv)        Činčila velká modrá (Čvm)
 7. Meklenburský strakáč (Ms)
 8. Vídeňský modrý (Vm)
 9. Vídeňský černý (Vč)
 10. Vídeňský bílý (Vb)
 11. Vídeňský šedý (Vš)
 12. Vídeňský modrošedý (Vmš)
 13. Hototský bílý (Hb)
 14. Český albín (ČA)
 15. Novozélandský červený (Nč)
 16. Novozélandský bílý (Nb)
 17. Burgundský (Bu)
 18. Kuní velký (Kuv)
 19. Siamský velký (Siv)
 20. Kalifornský (Kal)
 21. Nitranský (Ni)
 22. Zemplínský (Ze)
 23. Japonský (J)
 24. Tříbarevný strakáč (TS)
 25. Český luštič (ČL)
 26. Český strakáč (ČS)
 27. Aljaška (Al)
 28. Havana (Ha)
 29. Durynský (Du)
 30. Bílopesíkatý (Bí)
 31. Moravský bílý hnědooký (Mbh)
 32. Zaječí (Za)

Plemena malá

 1. Malý beran (MaB)
 2. Činčila malá (Čm)
 3. Deilenár (Dl)
 4. Marburský (Ma)
 5. Český červený (Čč)
 6. Rhönský (Rh)
 7. Kuní (Ku)
 8. Siamský (Si)
 9. Rys (Rys)
 10. Perlový (Pe)
 11. Stříbřitý malý (S)
 12. Holandský (Ho)
 13. Anglický strakáč (AS)
 14. Tříslový (T)
 15. Český černopesíkatý (Ččp)
 16. Holíčský modrý (Hm)
 17. Ruský (R)

Plemena zakrslá s normální srstí

 1. Zakrslý beran (ZB)
 2. Hermelín (He)
 3. Zakrslý (Z)
 4. Zakrslý strakáč (Zstr)

Plemena krátkosrstá

 1. Kastorex (Ca)
 2. Slovenský sivomodrý rex (Rex Ss)
 3. Rexi střední velikosti (Rex)
 4. Rexi malí (Rex)
 5. Rexi zakrslí (Zrex)

Plemena dlouhosrstá

 1. Angora (A)
 2. Liščí (Li)
 3. Zakrslý liščí (ZLi)

Plemena se zvláštní strukturou srsti

 1. Saténový (Sa)        Zakrslý saténový (ZSa)