ATLAS NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PLEMEN DRŮBEŽE A KRÁLÍKŮ V ČR        Projekt vznikl z podpory FRVŠ 8/B4d/2013
Ostatní

V sekci jsou uvedeny další fotogalerie a videosekvence týkající se např. porodu králíků, přirozené plemenitby králíků, stolního posuzování králíků, posuzování drůbeže (např. slepic, hus, perliček, holubů), ukázka králičího hopu apod. Dále jsou zde uvedeny nebo budou doplňeny další materiály, které jsou vhodné ke studiu nebo jako přehled.

Králičí hop