Logo KSZ

Atlas nejčastěji chovaných druhů okrasného ptactva v ČR

Projekt vznikl z podpory FRVŠ 274/F4d/2012


Logo



TOPlist


Obrázek

Atlas nejčastěji chovaných druhů okrasného ptactva v ČR


Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze je od roku 2001 přednášen předmět Chov okrasného ptactva (ADA14E; ADA88E), o který je neustále se zvyšující zájem. Předmět je součástí bakalářského profesně zaměřeného studia, a je zařazen i v jiných studijních programech a problematika chovu okrasného ptactva v menším rozsahu i v jiných vyučovaných předmětech. Předmět má za úkol připravit odborníky pro chovatelskou praxi. Vzhledem k tomu, že ptačích druhů, které připadají jako vhodné pro chov v lidské péči je velké množství, klade si předmět za cíl, seznámit posluchače a veřejnost s nejčastěji chovanými druhy okrasných ptáků v České republice.

Cílem projektu bylo vytvořit a následně systémově využívat multimediální aplikace zaměřené na nejčastěji chované druhy okrasného ptactva v ČR, spojující texty, obrazové přílohy a audiovizuální materiály. Kombinace všech tří uvedených formátů zajišťuje možnost ukázky zvířat v klidu i v pohybu, které představují moderní a pružný systém tvorby a inovace studijních materiálů používaných na všech stupních (bakalářské, magisterské), ve všech typech (prezenční, kombinované) a u všech dotčených studijních oborů vyučovaných na ČZU v Praze, resp. na dalších vysokých či středních zemědělských školách, např. při bezkontaktním systému výuky, při samostudiu posluchačů a též na celé řadě přednášek pro chovatelskou veřejnost, rekvalifikační kurzy pro obchodníky se živými zvířaty, Univerzitu 3. věku apod. zajišťované katedrou. Jedním z mnoha požadavků pro získání zápočtu a zkoušky v rámci předmětu je určování ptačích druhů i rozeznávání pohlaví. Z finančních důvodů nebylo možné zahrnout fotografie ptačích druhů do studijních materiálů, a proto je multimediální forma vhodným doplňkem nejen pro studium.

V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžadováno připojení na jisté webové stránky z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa. Jednotlivé videosnímky jsou uloženy v různé kvalitě na wwww (YouTube ap.) z důvodu obsáhlosti. Fotografie v rámci fotogalerií jsou použity se svolením autorů v původní, poskytnuté kvalitě a s původním pojmenováním, dle dohody s autory fotografií.

Součástí výstupů je informace, že materiály vznikly z podpory FRVŠ 274/F4d/2012 s názvem: Atlas nejčastěji chovaných druhů okrasného ptactva v ČR.

Řešitelé projektu děkují pořadatelům chovatelských akcí za umožnění pořízení video a fotodokumentace apod. Dále patří poděkování především členům KPEP a dalším za poskytnuté podklady (fotografie apod.).

                                           Za autorský kolektiv Ing. Lukáš Zita, Ph.D.

Prvotně optimalizováno pro vyhledávač Mozzila Firefox.


Obrázek

<© 2012 Lukáš Zita>