ATLAS NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PLEMEN DRŮBEŽE A KRÁLÍKŮ V ČR        Projekt vznikl z podpory FRVŠ 8/B4d/2013
TexanTexan je jedno z nejmladších plemen. Byl vyšlechtěn v USA v letech 1950 - 1955 křížením francouzského mondéna s rodobarvým kingem a jako plemeno byl uznán v roce 1962. Dnešní jméno nese od roku 1972.

Charakteristickým znakem texana je silné, široké a krátké tělo s dokonalým svalstvem. Předepsaná hmotnost dospělého holuba je 750 - 950 g. Zásadním, u jiných plemen neuplatňovaným požadavkem je dodržení předepsaného hmotnostního rozpětí. Jedinci nesplňující tuto normu nejsou pokládáni za standardní. Tělesná hmotnost je z velké části hmotností trupu texana. Ostatní části těla, zejména hlava a nohy, byly šlechtěním potlačeny na nejmenší možnou míru.

Texan je klasické masné plemeno, určené pro voliérový či dokonce klecový chov, zaměřený na produkci holubích brojlerů. Nejdůležitějším produkčním znakem je plodnost a dobrá péče o potomstvo. Nebývá výjimkou, že jeden pár texanů odchová za rok 14 i více holoubat.

Zbarvení peří původní americký vzorník texanovi nepředepisoval. Některé dnešní vzorníky je předepisují u holubic, které se mohou vyskytovat v nejrůznějších vybledlých barvách i vzorcích. Zásadním plemenným znakem je však geneticky řízené pravé rodobarvé zbarvení, to znamená přítomnost vlohy faded (mizící), vázané na pohlavní chromozom Z, která způsobuje u holubů (samců) téměř úplné vybělení peří; barva zůstává pouze na krku. Naproti tomu u holubic dochází jen k mírnému zesvětlení původního zbarvení. Podle barvy opeření tedy lze na první pohled určit pohlaví holuba.Přílohy: